Araştırdığım dökümanlarda ve makalelerde türkçe olarak pek fazla kaynak bulamadığım için docker commit nedir ve nasıl kullanılır konulu bir makale yazmak istedim.
Docker commit, kurulu olan her hangi bir konteynırda yapılan tüm değişikliklerin konteynır silindikten sonra, silinmesini ya da değişikliklerin kaybolmasını istemiyorsanız bu amaçla kullanabileceğiniz çok güzel bir komut.
Örnek olarak nginx:alpine sürümünü indirdik, kurduk ama gerek konteynır yapısında, gerek işletim sisteminde yaptığınız değişikliklerin kaybolmasını istemiyorsunuz. İşte burada docker commit devreye giriyor. 

docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]

--author , -aAuthor yani yazarı (Örnek., “Servet TAS [email protected]”)
--change , -cDockerfile komutunu imaja uygulayın
--message , -mCommit message
--pause , -ptruecommit ederken konteynırı bekletin.
docker ps

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED         PORTS       NAMES
c3f279d17e0a    nginx:alpine    /bin/bash      7 days ago                   proxy
$ docker commit c3f279d17e0a nginx_son:version3

f5283438590d

$ docker images

REPOSITORY            TAG         ID         CREATED       SIZE
nginx_son            version3      f5283438590d    16 seconds ago   335.7 MB
Burada yarattığımız bir konteynır üzerinden docker commit kullanarak yen bir imaj alarak ileride işimize yarayacak bir arşiv oluşturmuş olduk.
Share: