Nexus docker imajlarımızı ya da gerekli componentleri tuttuğumuz lokal repo uygulamamızdır. Bu tür uygulamaya sahip olmayan firmalar dockerhub üzerinde gerekli imajlarını tutarlar. Biz kendi lokal repomuzu oluşturacağız.

#data için volume oluşturuyoruz
docker volume create nexus
#nexusu kuruyoruz
docker run -d -p 8081:8081 -p 8088:8088 --name nexus -v nexus:/nexus-data sonatype/nexus3
 
 
#nexus hazır default user admin pass nexus

Bu tür uygulamaları proxy arkasından çalıştırmak her zaman mantıklıdır. Ben nginx üzerinden ayarların nasıl yapıldığını paylaşacağım sizinle.

server {
    server_name nexus.domain.app;
 
    location / {
 
        proxy_pass http://192.100.100.2:8081;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto "https";
    } #location tag
        client_max_body_size 1G;
######################SSL#####################
  listen [::]:443 ssl; # managed by Certbot
  listen 443 ssl; # managed by Certbot
  ssl_certificate ssl/nexus.domain.app/fullchain1.pem; # managed by Certbot
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nexus.domain.app/privkey1.pem; # managed by Certbot
  include options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
  ssl_dhparam ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
###################################################
}
 
server {
  if ($host = nexus.domain.app) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot
 
    server_name nexus.teleskop.app;
    listen 80 ;
    listen [::]:80 ;
  return 404; # managed by Certbot
 
}

şimdi sadece domain adresini yazarak size login olmak kalıyor. Bir sonraki makalede docker hub nexus üzerinde nasıl oluşturulur ve ayarları nasıl yapılır konusunu anlatacağım.

Keyifli okumalar

Share: