Bu yazımda nginx:alpine sürümünü docker konteyner olarak nasıl kurup çalıştırabilirizi anlatacağım. Bu tür çalışmalarda mutlaka ayarlarımızın olduğu dizini volume olarak ayarlamalıyız ki başına bir şey gelmesin.

docker volume create volume-nginx

verilerimizi korumak için volume oluşturduk şimdi nginxi çekiyoruz.

docker pull nginx:alpine

şimdi çalıştıracağımız portu ve volume argumanlerını vererek nginxi başlatıyoruz. ben –restart always tanımlaması yapıyorum ki sunucu yeniden başladığında otomatik servisimiz ayağı kalksın.

 docker run -d --name proxy -p 80:80 -p 443:443 -v volume-nginx:/etc/nginx --restart always nginx:alpine

http://ip_adresi dediğimizde nginx hoşgeldin sayfası gelecektir. Bir sonraki makale de nginx i nasıl loadbalancer olarak kullanabilir konulu bir makale yazacağım.

Share: