Bu yazımızda RabbitMQ uygulamamızı cluster olarak çalıştırarak ayağı kaldıracağız. Ben burada docker compose yöntemini kullanarak ayağı kaldırıyorum sizler stack dosyası olarak da kullanabilirsiniz aynı dosyayı. Öncelikle aşağıdaki gibi bir docker-compose.yml dosyası oluşturuyoruz.

version: '3'

services:

 rabbitmq1:
  image: rabbitmq:3-management
  hostname: rabbitmq1
  environment:
   - RABBITMQ_ERLANG_COOKIE=${RABBITMQ_ERLANG_COOKIE}
   - RABBITMQ_DEFAULT_USER=${RABBITMQ_DEFAULT_USER}
   - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=${RABBITMQ_DEFAULT_PASS}
   - RABBITMQ_DEFAULT_VHOST=${RABBITMQ_DEFAULT_VHOST}

 rabbitmq2:
  image: rabbitmq:3-management
  hostname: rabbitmq2
  depends_on:
   - rabbitmq1
  environment:
   - RABBITMQ_ERLANG_COOKIE=${RABBITMQ_ERLANG_COOKIE}
  volumes:
   - ./cluster-entrypoint.sh:/usr/local/bin/cluster-entrypoint.sh
  entrypoint: /usr/local/bin/cluster-entrypoint.sh

 rabbitmq3:
  image: rabbitmq:3-management
  hostname: rabbitmq3
  depends_on:
   - rabbitmq1
  environment:
   - RABBITMQ_ERLANG_COOKIE=${RABBITMQ_ERLANG_COOKIE}
  volumes:
   - ./cluster-entrypoint.sh:/usr/local/bin/cluster-entrypoint.sh
  entrypoint: /usr/local/bin/cluster-entrypoint.sh
  
 haproxy:
  image: haproxy:1.7
  volumes:
   - ./haproxy.cfg:/usr/local/etc/haproxy/haproxy.cfg:ro
  depends_on:
   - rabbitmq1
   - rabbitmq2
   - rabbitmq3
  ports:
   - 15672:15672
   - 5672:5672

Eğer arzu ederseniz proxy olarak nginx kullanabilirsiniz. Ben burada haproxy kullandım. Şimdi bir dosya daha yaratıyoruz cluster-entrypoint.sh şeklinde

#!/bin/bash

set -e
/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh rabbitmq-server -detached
rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl join_cluster [email protected]
rabbitmqctl stop
sleep 2s
rabbitmq-server

Şimdi .env dosyamızı yazıyoruz.

RABBITMQ_ERLANG_COOKIE=12345
RABBITMQ_DEFAULT_USER=guest
RABBITMQ_DEFAULT_PASS=guest
RABBITMQ_DEFAULT_VHOST=/

Son olarak haproxy.cfg dosyamızı yaratıyoruz

global
    log 127.0.0.1  local1
    maxconn 4096
 
defaults
    log   global
    mode  tcp
    option tcplog
    retries 3
    option redispatch
    maxconn 2000
    timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000
 
listen stats
    bind *:1936
    mode http
    stats enable
    stats hide-version
    stats realm Haproxy\ Statistics
    stats uri /
 
listen rabbitmq
    bind *:5672
    mode      tcp
    balance     roundrobin
    timeout client 3h
    timeout server 3h
    option     clitcpka
    server     rabbitmq1 rabbitmq1:5672 check inter 5s rise 2 fall 3
    server     rabbitmq2 rabbitmq2:5672 check inter 5s rise 2 fall 3
    server     rabbitmq3 rabbitmq3:5672 check inter 5s rise 2 fall 3

listen mgmt
    bind *:15672
    mode      tcp
    balance     roundrobin
    timeout client 3h
    timeout server 3h
    option     clitcpka
    server     rabbitmq1 rabbitmq1:15672 check inter 5s rise 2 fall 3
    server     rabbitmq2 rabbitmq2:15672 check inter 5s rise 2 fall 3
    server     rabbitmq3 rabbitmq3:15672 check inter 5s rise 2 fall 3

Son adım olarak komutumuzu verip kaldırmak kalıyor uygulamamızı.

docker-compose up # önplanda çalıştırır
docker-compose up -d # arka planda çalıştırır.
Uygulamamız ayağı kalktı hayırlı olsun.

Varsayılan kullanıcı adı ve şifresi guest ve guesttir. Daha fazla ayrıntı için resmi websitesi olan https://www.rabbitmq.com/clustering.html adresinizi ziyaret edebilirsiniz.

Keyifli okumalar

Share: