Bu makalede RabbitMQ docker üzerine kurularak anlatım yapılmıştır. Kurulum konteyner mantığı ile yapılmıştır bir sonraki makalede cluster kurulumu anlatılacaktır.

#image çekiliyor
docker pull rabbitmq:3-management
 
#volume oluşturulyor
docker volume create rabbitmq
  
#container açılıyor
docker run -d --hostname test.teleskop.app --name rabbitmq -v rabbitmq:/var/lib/rabbitmq -p 15672:15672 -p 5672:5672 rabbitmq:3-management

Bundan sonrasında http://url_adres:15672/ şeklinde erişim sağlayabilirsiniz. default username ve password guest:guest olacaktır.

Eğer kullanıcı adı ve parolayı kendiniz vermek istiyorsanız:

docker run -d --hostname test.teleskop.app --name rabbitmq -v rabbitmq:/var/lib/rabbitmq -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=user -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=password -p 15672:15672 -p 5672:5672 rabbitmq:3-management

şeklinde kurulum yaparak vermiş olduğunuz kullanıcı adı şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Share: