Bu makalemizde samba 4.0 veya sonraki versiyonunda AD DC olarak kurulumu üzerinde duracağız. Ben Kurulum sırasında dağıtım olarak Ubuntu ‘yu seçtim. Eğer farklı bir dağıtım kullanmak isterseniz. https://wiki.samba.org/index.php/Package_Dependencies_Required_to_Build_Samba#Operating_System-independent_Overview resmi sitesinden paket gereksinimlerini incelemenizi öneririm.

Samba 4.0 versiyonundan sonra Active Directory (AD) ve Domain Controller (DC) kurulumunu desteklemeye başlamıştır. Eğer SAMBA kurulumu yapıp kullanmak istiyorsanzı ve bunu canlı bir ortamda yapacaksanız 2 veya daha fazla failover kurulum öneririz.

Bu belgede sambanın DC kurulumu ve ilk AD kök dizini nasıl oluşturulması gerektiği anlatılır.Ayrıca, bir Samba NT4 etki alanını Samba AD’ye geçiriyorsanız bu belgeleri kullanın. Samba’yı mevcut bir AD ormanına ek bir DC olarak katılmak için, Joining a Samba DC to an Existing Active Directory adresini ziyaret etmenizi öneririm.

AD DC olarak Samba yalnızca şunları destekler:

 • LDAP ile AD backend kısmı entegrasyonu. Ayrıntılar için SSS kısmına bakabilirsiniz.  Does Samba AD DCs Support OpenLDAP or Other LDAP Servers as Back End?
 • Heimdal Kerberos Key Distribution Center (KDC).
 • Samba, Samba 4.7 veya üstünü çalıştırırsanız ve –with-system-mitkrb5 seçeneği kullanılarak oluşturulmuşsa, işletim sisteminiz tarafından sağlanan MIT Kerberos KDC için deneysel destek sağlar. Diğer durumlarda Samba, Samba’da bulunan Heimdal KDC’yi kullanır. MIT KDC’yi kullanan Samba ve neden deneysel olduğu hakkında daha fazla ayrıntı için bkz.  Running a Samba AD DC with MIT Kerberos KDC.

Kurulum Hazırlığı

AD DC için öncelikle hostname ayarlaması yapmak gerekiyor. PDC veya BDC gibi ana bilgisayar adı olarak yalnızca NT4 terimlerini kullanmayın. Bu modlar bir AD’de mevcut değildir ve karışıklığa neden olur.

AD için bir DNS etki alanı seçin. Bu ad aynı zamanda AD Kerberos alanı olarak kullanılacaktır. Önemli Not: AD’yi, değiştirilmesi gerekmeyen bir DNS etki alanı kullanarak sağladığınızdan emin olun. Samba, AD DNS bölgesinin ve Kerberos bölgesinin yeniden adlandırılmasını desteklemez. TLD için .local kullanmayın, bu Avahi tarafından kullanılır.

Daha fazla ayrıntılı bilgi için Active Directory Naming FAQ. adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • DC için mutlaka statik bir ip kullanın.
 • resolvconf gibi /etc/resolv.conf DNS çözümleyici yapılandırma dosyanızı otomatik olarak güncelleyen DNS araçlarını devredışı bırakın. AD DC’leri ve etki alanı üyeleri, AD DNS bölgelerini çözümleyebilen bir DNS sunucusu kullanmalıdır.
 • Samba süreçlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • # ps ax | egrep "samba|smbd|nmbd|winbindd"
 • Eğer  sambasmbdnmbd, veyawinbindd gibi süreçlerden her hangi birisi çalışıyorsa son verin.
 •  /etc/hosts dosyasındaki DC dns çözümleyicinin (FQDN) ve kısa host adnının LAN IP adresine doğru tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol edin. Örnek olarak:
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain
10.99.0.1   DC1.samdom.example.com   DC1
 • FQDN  çözümleyici kesinlikle 127.0.0.1 olmamalıdır.
 • Eğer önceki samba sürümlerini kullanıyorsanız
  • smb.conf  dosyasını kaldırmalısınız.
  • Bu dizinleri listelemek için aşağıdaki komutu kullanın
# smbd -b | grep "CONFIGFILE"
  CONFIGFILE: /usr/local/samba/etc/samba/smb.conf
 • *.tdb ve *.ldb veritabanı kullanan sambaya ait tüm dosyaları kaldırın bunları listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
# smbd -b | egrep "LOCKDIR|STATEDIR|CACHEDIR|PRIVATE_DIR"
 LOCKDIR: /usr/local/samba/var/lock/
 STATEDIR: /usr/local/samba/var/locks/
 CACHEDIR: /usr/local/samba/var/cache/
 PRIVATE_DIR: /usr/local/samba/private/
 • Temiz bir ortamla başlamak karışıklığı önlemeye yardımcı olur ve önceki Samba kurulumundan hiçbir dosyanın yeni etki alanı DC kurulumunuzla karıştırılmamasını sağlar.
 • Önceden var olan  /etc/krb5.conf dosyasını kaldırın.
  • # rm /etc/krb5.conf

Samba Kurulumu:

# apt-get install acl attr samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user

NOT1: DC için AD kullanıcıları login olmak istemedikçe libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 paketlerine ihtiyaç yoktur.

NOT2: DC için ayrıca dnsutils paketini kurmanız gerekmektedir.


Samba AD sağlama işlemi, AD veritabanlarını oluşturur ve etki alanı yönetici hesabı ve gerekli DNS girdileri gibi ilk kayıtları ekler. Bir Samba NT4 etki alanını AD’ye geçiriyorsanız, bu adımı atlayın ve Samba klasik yükseltmesini çalıştırın. Ayrıntılar için bkz. Migrating a Samba NT4 Domain to Samba AD (Classic Upgrade).

The AD sağlaıyıcılığı root erişim yetkilerini gerektiri. dosya oluşturma erişim yetkilerini düzenleme gibi.

Samba-tool domain sağlama komutu, etkileşimli ve etkileşimli olmayan kurulumda kullanılacak birkaç parametre sağlar. Ayrıntılar için bkz. # samba-tool domain provision --help

Samba AD Interactive Mode ile kullanma:

Samba AD interaktif modda kullanmak için aşağıdaki komutu verin ve örnek kuruluma göre kurulum başlatın.

# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

Realm [SAMDOM.EXAMPLE.COM]: SAMDOM.EXAMPLE.COM
 Domain [SAMDOM]: SAMDOM
 Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
 DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: SAMBA_INTERNAL
 DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [10.99.0.1]: 8.8.8.8
Administrator password: Passw0rd
Retype password: Passw0rd
Looking up IPv4 addresses
Looking up IPv6 addresses
No IPv6 address will be assigned
Setting up share.ldb
Setting up secrets.ldb
Setting up the registry
Setting up the privileges database
Setting up idmap db
Setting up SAM db
Setting up sam.ldb partitions and settings
Setting up sam.ldb rootDSE
Pre-loading the Samba 4 and AD schema
Adding DomainDN: DC=samdom,DC=example,DC=com
Adding configuration container
Setting up sam.ldb schema
Setting up sam.ldb configuration data
Setting up display specifiers
Modifying display specifiers
Adding users container                                                                                            
Modifying users container                                                                                           
Adding computers container                                                                                          
Modifying computers container                                                                                         
Setting up sam.ldb data                                                                                            
Setting up well known security principals                                                                                   
Setting up sam.ldb users and groups                                                                                      
Setting up self join                                                                                             
Adding DNS accounts                                                                                              
Creating CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=samdom,DC=example,DC=com                                                                        
Creating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions                                                                             
Populating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions                                                                            
Setting up sam.ldb rootDSE marking as synchronized                                                                              
Fixing provision GUIDs                                                                                            
A Kerberos configuration suitable for Samba 4 has been generated at /usr/local/samba/private/krb5.conf                                                    
Setting up fake yp server settings                                                                                      
Once the above files are installed, your Samba4 server will be ready to use                                                                  
Server Role:      active directory domain controller                                                                           
Hostname:       DC1                                                                                          
NetBIOS Domain:    SAMDOM                                                                                         
DNS Domain:      samdom.example.com                                                                                   
DOMAIN SID:      S-1-5-21-2614513918-2685075268-614796884

Share: